EEN THEORIE VAN DE PRESENTIE PDF

Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business. Marije van der Linde en Ingrid Windmeijer, startten twee jaar geleden het project "Presentie: Radicale aansluiting van 0 tot ", dat beoogt een verandering teweeg te brengen door verbetering van hulp en zorg voor de kwetsbare mens. Zij geven vier voorbeelden van hun ervaringen, die in de loop van beschikbaar komen voor de hele sector van de hulp- en zorgverlening. Het Presentieproject wordt uitgevoerd in het kader van het Transitie Programma in de Langdurende Zorg, dat gesteund wordt door het Ministerie van VWS en diverse organisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Zie voor meer informatie over Presentie ook de film met de geestelijk vader van de presentietheorie, prof.

Author:Kasar Zologar
Country:Equatorial Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):6 January 2004
Pages:109
PDF File Size:18.48 Mb
ePub File Size:9.35 Mb
ISBN:725-3-91847-631-9
Downloads:20526
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TodalBaart, A. Presentie en paliatieve zorg. Journal of Social Intervention: Theory and Practice , 16 3 , pp. Baart A. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. Journal of Social Intervention: Theory and Practice , 16 3 , 13— Baart, Andries. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 16 3 : 13— Journal of Social Intervention: Theory and Practice 16, no.

Baart, A.. Journal of Social Intervention: Theory and Practice , vol. Start Submission Become a Reviewer. Reading: Presentie en paliatieve zorg. Andries Baart bekleedt de leerstoel Zorg en Presentie aan de Universiteit Tilburg departement Religiewetenschappen en Theologie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Hij is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar het buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening, met name voor sociaal kwetsbare mensen. X close. Abstract What is the value of presence approach in reflecting on palliative care?

The author identifies three issues palliative patients are confronted with and argues that a presence approach can help them solve these issues. How to Cite: Baart, A. Published on 29 Sep Peer Reviewed. Jump to Discussions.

BOSCH CCS 800 ULTRO PDF

Een theorie van de presentie

.

CHAOS WARHOUND TITAN RULES PDF

More stuff

.

DIE HOHE KUNST DES DAY - TRADENS PDF

.

EEN THEORIE VAN DE PRESENTIE PDF

.

Related Articles