KNYGOS APIE VAMPYRUS PDF

Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Other editions. Enlarge cover.

Author:Nataur Digul
Country:Kuwait
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):21 February 2015
Pages:290
PDF File Size:17.59 Mb
ePub File Size:16.59 Mb
ISBN:285-5-29304-529-4
Downloads:5241
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkinohnKaunas ISBN Labanoras, m. Skaityti daugiau: Robertas Grigas Dangus ir Dykuma. Ambrazas, V. UDK Lavonai, su kuriais apsiprantama. Kazokai skuba. Tai laimikis. Pianistas Ah. Leidykla Vilnius Jenisiejus ties Igarka. Skaityti daugiau: Igarkos tremtiniai. Epistoliarinis J. Nelengva tai buvo padaryti. Skaityti daugiau: Nepataisomasis Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai. Pokario metais gyveno Vokietijoje.

Skaityti daugiau: Gen. Kai m. Kas gi atsitiko? Trejybe, noriu Tave pagarbinti kantrybe ir pagarba savo bendradarbiams. Antras pataisytas leidimas. Tos dainos tarpukario Lietuvoje m. Vingiuoja, raitos kelias, Lietuvi, kur esi? Sakydavai, kad tau geriau Save paaukoti. Viesulas - Albertas Nakutis 39 m. Kovon, kovon, draugai!

Praeis juodos dienos, kur buvo mums skirtos, Ir nemigo naktys praeis. Tau dainas dainuoti, Pinti vainikus. Man reik kovon joti, Brolius gint savus. Sudiev, Lietuvos karininkai, Sudiev, visi ginklo draugai. Ko rymai tyliais vakarais? Ko rymai ant lango plataus? Veltui belauki, berymoji, Veltui nemiegi per naktis. O Angele, priglauski Po savo sparneliu. Neskamba varpai, kai mus laidoja. Nemato niekas, kur mus kavoja. Tik vienas senojus primins ateity.

Miglotas mano kelias, Aplinkui vien spygliai. Sudie, mergyte mylima, Mane tamsi naktis priglaus. Nejaugi kraujo negana? Sudie, vargdieniai, ginklo broliai, Sudie, kovoti man gana. Ir silpnas balsas.

O motin, mano motute senoji, Su nemigo Tavo naktim. Praeis pagaliau tos pilkos dienos, Ir nemigo naktys praeis. Tegul gyvuoja Lietuva, Visad laiminga ir laisva. Dega lankos, dega pievos, Neris plaukia kruvina. Prieblandoj sustoju prie upelio kranto Ir klausaus, kaip bunda po nakties diena. Tad ateik, mergyte, tu prie mano kapo, Neraudok taip gailiai, neraudok, oi, ne.

Juozas Eglinskas. Juozas Eglinskas, Omsko lageris m. Plevenk, plevenk, miela liepsnele, Ir su mumis drauge dainuok. Ar vaidenas tau namai? Vakarais rinkdavosi kaimynai, ateidavo ir partizanai. Gyvena Vadokliuse. Tegul galvos, kad nuo alaus, O gal nuo obuolinio vyno. Kareivi, kur tavo namai? Sunki dalia tremtinio - Toli, be ateities. Praeis vargai, takai kraujuoti, Gyvensim mes dienas dailiai. Du partizanai Lietuvos Narsiai kovojo visados. Vaitelis - Danielius Vaitelis - Briedis. Antakalnio kaime.

Plevenk, plevenk, miela liepsnele, Ir su mumis kartu dainuok. Tu neik ir nelankyki, Nes jie tave tardys. Tankistas - Antanas Stimburys. Mama, mamyte, ir t. Mirtis baigia rinkti vadus Ar lauki, meilute, Tyliais vakarais?

Ko guli, ar kovoti nenori? Ar jau Tu pavargai, ar gana? Pamatytum, kokie kumpiai, O didumo lyg kelmai! Sunku gyventi man basai, Sijonas kiauras jau visai. Kam palikai mane taip greit? Ateik, paguosk ir nuramink! Nejaugi laimingos laisvos Lietuvos Neteks daugiau jau matyt?

Ir brangus lietuvis ne vienas Atrado Sibire kapus. Ak, Dieve brangusis, o kurgi jisai?.. Neranda jo nei brolis, Nei motina sena.

Tu nueik ir neraudok, Nes jie tave tardys. Mane motina augino Ir vargo per dienas naktis. Paskutiniai lapai krinta, Broliai, eisim jau, sudie. Taip garsiai, garsiai. Partizanams einant sviro vasarojus, Gal tai buvo vakar, gal labai seniai.

Ilga naktis. Laisvas lietuvis rusui bernauti Niekad negali sutikti. Stalino herojus. Palaidota ji - Jos vardas Lietuva. Neverk, kad krito vienas, Neverk, kad krito kitas. Rodos, tylu.

Josim, greitai josim Pribaigt slibino raudono. Eina artyn, staiga sustoja. Ach, taip. Na, matai, kur mes susitikom, Ir pripratom prie kieto guolio.

Gerai tu prisimeni mane? Gaila mokyklos, visko gaila. Et, nieko. Ko juokies? Tu juokies O paskui

CCAG TIC PDF

Dark Lover

.

DELECLUSE 12 ETUDES PDF

Kruvinasis deimantas

.

LEKKI LAGOON PDF

Search AbeBooks

.

Related Articles