BINNENVAARTWET PDF

Skip to main content Skip to navigation. If you navigate your pleasure craft, passenger or freight ship on Dutch inland waterways, you must comply with the Inland Navigation Act Binnenvaartwet. The Act includes requirements regarding:. Your vessel will need an inspection certificate certificaat van onderzoek in most cases. This certificate is proof that the vessel is in a sound technical condition. You will also need a navigation licence vaarbewijs.

Author:Mooguzshura Arashir
Country:Comoros
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):10 June 2006
Pages:37
PDF File Size:10.39 Mb
ePub File Size:6.49 Mb
ISBN:253-3-39213-310-6
Downloads:79184
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YorWith effect from 1 July , every pleasure cruiser who wishes to continue to sail ships exceeding a length of 25 metres will need to have a valid Groot Pleziervaartbewijs [Navigation Licence for Large Pleasure Craft]. From this date, everyone applying for a Groot Pleziervaartbewijs is required to pass an examination. The two-year transitional arrangement under which such licences could be obtained without an examination will terminate on 1 July Pleasure cruisers who wish to obtain a Groot Pleziervaartbewijs before 1 July without taking an examination will have to do so under the transitional arrangement.

This licence is mandatory for anyone sailing a ship with a length of 25 metres or more; it may be obtained by passing an examination administered by the CCV CBR. Applicants must demonstrate that they have logged at least three years of sailing time.

As demonstrating three years of logged sailing time is largely impossible for pleasure craft, pleasure cruisers have been granted an exemption in the form of the Groot Pleziervaartbewijs. It is valid until the holder reaches the age of 70, whereupon it can be renewed every five years. The Groot Pleziervaartbewijs does not entitle holders to sail for commercial purposes.

For more information in Dutch on the transitional arrangement and the Groot Pleziervaartbewijs, see the VAMEX web site and the web site of the Dutch national government, www. Transitional arrangement under the Binnenvaartwet [Inland Shipping Act] to terminate by 1 July News item With effect from 1 July , every pleasure cruiser who wishes to continue to sail ships exceeding a length of 25 metres will need to have a valid Groot Pleziervaartbewijs [Navigation Licence for Large Pleasure Craft].

KISAH FATIMAH AZ ZAHRA PDF

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wegenverkeerswet op een aantal punten van uiteenlopende aard te wijzigen, de Wet personenvervoer te wijzigen ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en op enkele punten van technische aard, de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat te wijzigen aangezien het in verband met het raadplegen van betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces wenselijk is een meer op maat gesneden vorm van overleg op het terrein van Verkeer en Waterstaat in te richten, de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet te wijzigen op enkele punten van technische aard, alsmede een abuis in de Telecommunicatiewet te herstellen;. Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:. De gegevens omtrent motorrijtuigen en aanhangwagens die de Dienst Wegverkeer verwerkt in het landsbelang, worden niet opgenomen in het kentekenregister. In artikel 50, eerste lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede: voor zover de aldaar bedoelde registratie heeft plaatsgevonden. Deze eisen betreffen onder meer de administratieve organisatie van de natuurlijke persoon of rechtspersoon alsmede de wijze waarop deze er voor zorgdraagt dat de aan de vervallenverklaring van de tenaamstelling wegens export verbonden procedures in acht worden genomen.

MANUAL DE SUTURAS ETHICON ESPAOL PDF

EUR-Lex Access to European Union law

.

CMT MASTITE PDF

Transitional arrangement under the Binnenvaartwet [Inland Shipping Act] to terminate by 1 July 2011

.

Related Articles